Evaluatıon Of The Effect Of Pulmonary Veın Isolatıon Treatment With Left Atrıal Cathe...
ibrahim dönmez, fatma erdem, tolga memioğlu, et al.